O B S A H   H A M E L I K Y   2 0 0 0  ( 2 4. R O Č N Í K )
===========================================================

             1) DROBNÉ ZPRÁVY Z MAR. LÁZNÍ           ČÍSLO
               **************************           -----
Tři sta čísel Hameliky ..................................................    2.
Z historie Židů v Mariánských Lázních ...................................    2.
Jakou barvu měly domy v Mariánských Lázních .............................    3.
Stověžaté Mariánky ......................................................    4.
Salmonelu si ze školní jídelny odneslo přes šest set strávníků ..........    4.
Cesta do hlubin hudby je cestou práce a úsilí ...........................    4.
Julie Schildbachová, poslední majitelka Goethova domu ...................    5.
Halbmayrové .............................................................    5.
Ach záchodky, záchodky ..................................................    5.
Nepřijížděl jen profesor Cmunt ..........................................    5.
Goethe-Haus a Hotel Klinger .............................................    5.
Norbert Hochsieder ......................................................    6.
Stěhování nezná slitování ...............................................   10.
Kulturní přehledy Mariánské Lázně 1972-1995 .............................   10.
Proč nebyly v květnu 1945 Mariánské Lázně rozstříleny ...................   11.
Jak to tehdy bylo aneb Marienbad ve vzpomínkách pamětníka ...............   11.
Údolní přehrada Mariánské Lázně .........................................   12.

2) DROBNÉ ZPRÁVY Z OKOLÍ
  *********************
Dvě žlutické listiny z let 1463 a 1501 ..................................    1.
K době opata Zikmunda (noticka) .........................................    1.
Tornáda řádí na celém světě, nevyhýbají se ani ČR .......................    1.
Velkoprádelna ve Velké Hleďsebi byla otevřena v roce 1912 ...............    1.
Babice ..................................................................    1.
Mapa oblasti mezi Číhanou, Babicemi a Mnichovem (1929) ..................    1.
Vzpomínky opata H.J.Tyla na poválečná léta v klášteře Teplá .............    2.
Z historie Svaté Anny ...................................................    2.
Z krátké historie redemptoristů na Svaté Anně ...........................    2.
Poutní místo u Plané - Svatá Anna v Čechách .............................    2.
Jaké bylo postavení kláštera Teplá v 17.století ? .......................    2.
Franz Klement a Klementova pověst o Úšovicích ...........................    3.
Klimentovský válečný pomník .............................................    3.
Lákají jej podzemní chodby a záhady Tachovska ...........................    3.
Po čtyřech letech se okruh uzavřel ......................................    3.
Protitvrzení o starých chodbách P.Mikoty ................................    3.
Bezvěrovský ringval jako tvrziště Liběšov ...............................    3.
Tajné podzemní chodby v Čelivi u Konstantinových Lázní ..................    3.
Sakrální stavby na okrese Cheb ..........................................    3.
Kostel sv.Víta v Trstěnicích ............................................    3.
Mapy okolí z roku 1949 ..................................................    3.
Dějiny Chebska ..........................................................    4.
Letiště a tábor Skláře ..................................................    4.
Skláře - tábor I. a tábor II. (1946) ....................................    4.
Původ názvu a obyvatelstvo v Drmoulu ....................................    4.
Slavný rod Schmidtů v Plané .............................................    4.
Kynžvart a prohlídka zámeckého muzea před sto lety ......................    4.
JZD na Mariánskolázeňsku ................................................    5.
Ze vzpomínek dr. Jiřího Nováka ..........................................    5.
Čiperka v Buchtále nebo Hanikův pramen ? ................................    5.
Okres Mariánské Lázně ...................................................    5.
Krátká historie slavných lázní Sangerbergu ..............................    5.
Periodika obcí v okolí Mariánských Lázní ................................    5.
Christlův monument na Haidu .............................................    5.
Pověst o založení Svaté Anny ..........................................    5.
Obrovský okres Mariánské Lázně v letech 1949-1960 měl 656 km2 ...........    5.
Pavilón v Číhané (projekt) a úšovický pramen Excelsior (volný vývěr) ....    5.
Holubín - historie ......................................................    6.
Holubínské hroby (Anna'von'Zeidler) .....................................    6.
Ohlášková kniha fary Pístova 1857-1869 ..................................    6.
Pístovské speciality ....................................................    6.
Svatý Jan Nepomucký (1340-1393) dnes ....................................    6.
Stromy halí závoj hororových pavučin ....................................    6.
Holubínský zvon a jiné ..................................................    6.
Umrlčí prkna u cesty na Šumavě ..........................................    6.
Holubín - Hollowing (Resumé) ............................................    6.
Nezbylo nic (Schönficht alias Smrkovec) .................................    7.
Kapitola poslední aneb byl jsem při tom .................................    7.
Chodová Planá v letech 1938-1945 ........................................    7.
Tábory RAD z druhé světové války a Sangerberg ...........................    7.
Vojenská mapa Schönfichtu a okolí z roku 1955 ..........................    7.
Historické náhrobní desky v Schönfichtu .................................    7.
Západní hranice Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 ...................    7.
Svojšín .................................................................   10.
Ošelín ..................................................................   10.
Johannes Watzal a Goethova socha v Aši ..................................   12.

3) DOMY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
  **************************
Pohled na promenádní sál ................................................    1.
Sto let společenského domu Casino .......................................    1.
Mariánskolázeňský architekt Josef Schaffer ..............................    1.
Původní kursál jako součást Nových lázní z roku 1867 ....................    1.
Kursál (Casino) s vlajkami v roce 1898 ..................................    1.
Hotel Sonata ? ..........................................................    4.
Lázeňský dům Vltava .....................................................   10.
O Golfhotelu ............................................................   10.
Okolí Anglické ulice (s poválečnými názvy domů) .........................   10.
Golfhotel jako mezinárodní hotel za dob pana Vomáčky ....................   10.
Ferdinandstraße - pohled na pás domů v Anglické ulici ...................   10.
Ulice u kolonády od Klingeru po Lipsko ..................................   11.
Plánek Mariánských Lázní kol 1870 .......................................   11.
Pohled na hotel Egerländer z Mírového náměstí ...........................   11.

4) SLAVNÍ HOSTÉ 
  ************
Vzpomínka na Gorkého v hotelu Maxhof ....................................    1.
Jubilea slavných mariánskolázeňských hostů v roce 2000 (noticka) ........    1.
Curriculum vitae - Tomáše Garrique Masaryka .............................    3.
Masaryk v boji s rukopisy ...............................................    3.
Perský šach navštívil Mariánské Lázně (1900) ............................    3.
Václav Jan Tomášek - 150 let od úmrtí ...................................    4.
Nová ulice ponese jméno V.J.Tomáška .....................................    4.
Edison u přátel v Čechách (životopis) ...................................    4.
Americký letec vzpomíná .................................................    4.
Mezi slavné hosty v bývalém hotelu CASINO ...............................    4.
Sto let - Vítězslav Nezval ..............................................    5.
Slavná česká herečka Anna Sedláčková (1887-1967) ........................    5.
Páni dvorní dodavatelé a perský šach Muzzefír-Eddín .....................    5.
Berliner Frauenzimmer a J.W.Goethe ......................................    5.
Uferini .................................................................    6.
Nekončící proud slavných hostů po druhé světové válce ...................   12.
První ručně psané mariánskolázeňské kurlisty 1815 - 1818 ................   12.
Prezidenti Československa od 1918 .......................................   12.

5) ARCHEOLOGIE 
  ***********
Kynžvartské celnice ? ...................................................    3.
Znovuobjevení středověké tvrze v Drmoulu ................................    4.
Tvrziště v Drmoulu ......................................................    4.
Pátrání u Špitálského pole (Vysoké Jamné) ...............................    4.
Druhé vojenské ležení u Sítin z třicetileté války .......................    5.
Třetí vojenské ležení u Sítin z třicetileté války .......................    5.
Vrch Lysina - hornická činnost a osídlení ...............................    5.
Objev neznámého zemního díla u Valů .....................................    6.
K metodologii lokalizace zaniklých osad .................................    7.
Objevy pod zaniklým Smrkovcem ve Slavkovském lese .......................    7.
Zdeněk Buchtele z Velké Hleďsebe ........................................   8-9.
Bibliografie Zdeňka Buchteleho - doba zrání (1975-1984) .................   8-9.
Záchrana hradu Vildštejn (Skalná) .......................................   8-9.
Poslední léta četných terénních objevů na Mariánskolázeňsku .............   8-9.
Smutná historie dvoru Lískovec nebo snad ještě lépe Zaječáku? ...........   8-9.
Valy u Mariánských Lázní a jejich zajímavosti ...........................   8-9.
Dávná i nedávná, ale hlavně smutná historie hradu ve Skalné .............   8-9.
Povídání o zaniklé vesnici Vranov na Loketsku ...........................   8-9.
První zmínka o Manském dvoře (Lehenhofu) pochází z roku 1242 ............   8-9.
Předehrou Františkových Lázní byla revoluce .............................   8-9.
Podlesí - objev ostrožny se stopami osídlení ............................   8-9.
Kempe - zajímavá lokalita - území nikoho ................................   8-9.
Vojenské ležení z třicetileté války a tábor R.A.D. u obce Prameny ......   8-9.
Objev vojenského ležení-šancí z třicetileté války v lese u Horních Lazů .   8-9.
Staré šance nad kynžvartským hradem .....................................   8-9.
Lokalizace a zaměření valu u Trojhranu ..................................   8-9.
Objev neznámých kamen.řad v lokalitě Grosse Ruhestätte u obce Prameny ...   8-9.
Lokalizace tvrziště v bývalé obci Caltov ................................   8-9.
Kruhový útvar a stopy po osídlení na kopci 400 m sev.od Písečného vrchu .   8-9.
Zaniklá vesnice Schwarzenbach u Těšova ..................................   8-9.
Zaniklé kaple na vrchu Kalvárie v Pramenech .............................   8-9.
Dosud neznámé tvrziště v zaniklé vesnici Haid ..........................   8-9.
Starý hrad Skalná - Vildštejn ...........................................   8-9.
Tvrziště Haid - pohled do severního příkopu od západu ...................   8-9.
Objev neznámého tvrziště mezi Manským dvorem a Podlesím .................   8-9.

6) RŮZNÉ
  *****
Přichází nové století (úvodník) .........................................    1.
Major Zeman se bojí majora Zemana .......................................    1.
Katastrofy, mory, bouře v minulosti .....................................    1.
Krvavý déšť (Almanach praktického člověka 1910) .........................    1.
Platy učitelů za první republiky 1918-1938 ..............................    1.
Nové české pamětní mince ................................................    3.
Od listopadu 1999 vychází Kulturní přehled ..............................    4.
Vandrování, vandrování ..................................................    4.
Cesta do hlubin hudby je cestou práce a úsilí ...........................    4.
Ujme se Česko ? .........................................................    5.
Za Rakouska-jak řešit špínu,hluk,dopravu,kriminalitu,růst počtu úředníků?    5.
Zloději drancují památky často na objednávku ............................    6.
Naše kulturní dědictví mizí za hranicemi ................................    6.
Staré mince .............................................................    7.
Staré míry a váhy .......................................................    7.
Obsah ročníku Hameliky 2000 .............................................   12.
Historie naší státní vlajky .............................................   12.
Výložky nedávné doby minulé .............................................   12.