O B S A H   H A M E L I K Y   2 0 0 1  ( 2 5. R O Č N Í K )
===========================================================

             1) ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ           ČÍSLO
               **************************           -----
Osobnosti Mariánských Lázní .............................................    1.
1.Osobnosti v kraji před vznikem lázní (narozené do konce 17.stol.) ....    1.
2.Osobnosti na počátku lázní (narozené v 18.stol.) ......................    1.
3.Osobnosti doby rozvoje lázní v 19.století (narozené v letech 1801-1850)    1.
4.Osobnosti doby rozvoje lázní kol.1900 (narozené v letech 1850-1900) ...    1.
5.Osobnosti narozené ve 20.století (po roce 1900) .......................    1.
Osm osobností dosud neřazených ..........................................    1.
Slavné osobnosti lázní v roce 1868 (50 let existence města) .............    1.
K Reitenbergerově medaili ..............................................    1.
Abecední seznam osobností v historii Mariánských Lázní ..................    1.
Osobnosti Mriánských Lázní - 1. doplněk .................................    5.
1.doplněk seznamu osobností v historii Mariánských Lázní ................    5.
Kdo byl Josef Forberich .................................................    2.
Marienbader Zeitung, noviny malého města, ale neúnavných nadšenců .......    2.
Noviny Marienbader Zeitung z doby návštěvy císaře 14.8.1904 .............    2.
Mariánské Lázně byly od roku 1933 vikariátem ............................    3.
Nedávno zveřejněná pověst o založení M.Lázních na internetu je zcestná ..    4.
Zážitky bývalého německého ředitele Golfu v letech 1945-1946 ............    4.
Mlékařství v minulosti ..................................................    5.
Z historie mlékárny v Mariánských Lázních ...............................    6.
Mlékárna v Mariánských Lázních v červenci 2001 ..........................    6.
Nález trosek letadla z června 2001 ve Sklářích ..........................    5.
Marie ZICKLEROVÁ - obraz Blick über die Wälder ..........................    5.
Jak je to s oslavami založení Mariánských Lázní .........................    6.
Nejstarší česká pohlednice ..............................................    6.
Již zrušená bobová dráha z Krakonoše ....................................    6.
Za kulturou do lázní ....................................................    8.
Různé ohlasy z letošních Hamelik ........................................    8.
Mariánské Lázně před sto lety jako lázně otylých ........................    8.
Neznámé z historie města a okolí za druhé světové války .................    9.
Letadla a českoslovenští piloti za druhé světové války ..................    9.
Malé Švýcarsko ..........................................................   10.
Z historie budovy Základní umělecké školy ...............................   10.
Kdo byl Josef Homolka ...................................................   10.
Řízení města a městské instituce v roce 1932 ............................   10.
III.světový kongres židovstva v Mariánských Lázních .....................   10.
Židé v 19. století na cestě k rovnoprávnosti ............................   10.
Židovské hřbitovy .......................................................   10.
Omezení Židů v protektorátu Čechy a Morava (1942) .......................   10.
Osudy generála Vlasova ..................................................   10.
Tanec a Mariánské Lázně za první republiky ..............................   10.
Památník Fridrichštejn (1834-2001) a vyhlídka Hirtenruhe (1845-1897) ....   10.
Benno Winter - curriculum vitae .........................................   10.
V kterých domech se prý nejraději ubytovávali kteří návštěvníci .........   10.
Židovské hřbitovy v západních Čechách ...................................   10.
Válečná kronika Mariánských Lázní .......................................  11-12.
Mariánské Lázně za druhé světové války (přehled) ........................  11-12.
Přejmenování ulic v městě za války ......................................  11-12.
Německé výložky pěchoty, válečného námořnictva a letectva (1939) ........  11-12.
Válka v Evropě začala 1. září 1939 ......................................  11-12.
Mariánskolázeňská farní kronika (1938, 1939, 1940-1941) .................  11-12.
Počátky válečné kroniky Mariánských Lázní z roku 1941 ...................  11-12.
Válečný rok 1942 v Mariánských Lázních ..................................  11-12.
Farní kronika Mariánských Lázní v roce 1942 .............................  11-12.
Válečná kronika v roce 1943 .............................................  11-12.
Foto z oslav 125.výročí povýšení ML na veřejné lázně a otevření pramenů .  11-12.
Válečná kronika v roce 1944 .............................................  11-12.
Německé uniformy strany NSDAP a státních institucí (1939) ...............  11-12.
Válečná kronika v roce 1945 .............................................  11-12.
Na rok 2002 .............................................................  11-12.
Zkratky různých něm.organizací,používaných za války i v Lerchlově kronice  11-12.
Odznaky (1933-1945) strany NSDAP a různých org.pod vedením této strany ..  11-12.
Rozšiřování Hitlerova Německa v letech 1935-1941 ........................  11-12.
   
2) DOMY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 
  **************************
Šenovská mozaika (I.část: Blok ulice Boženy Němcové) ....................    2.
Plánek ulice Boženy Němcové a bloku domů v Mariánských Lázních ..........    2.
Tři z téměř stoletých vilek v ulici Boženy Němcové ......................    2.
Rondokubismus v Mariánských Lázních .....................................    3.
Šťastná či nešťastná ARNIKA ? ...........................................    3.
Pět pamětních desek v demolovaném areálu Arnika .........................    3.
Pamětní deska Nikolaje Vasiljeviče Gogola na zaniklém domě Krym v městě .    3.
Plánek býv.mariánskolázeňského bloku Tepelský dům-Krym ..................    3.
Múzy (Sochy umění na mariánskolázeňském společenském domě Casino) .......    3.
Zaniklá třída gen.Pierce ................................................    8.
Grand-Hotel OTT, dnešní Pacifik .........................................    7.
Reklama Rudolf Habermann, majitel čp.77 a 79 - vinárna a jídelna ........    8.
Hotel Kossuth ještě jako hotel Habermann ................................    8.
  
3) ZPRÁVY Z OKOLÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
  ********************************
Pověst o založení Klimentova (Podle Heimatbuch II.) .....................    2.
Krajina Frais - země nikoho .............................................    3.
Nová česko-německá mapa krajiny Frais a okolí ...........................    3.
Z historie Boněnova .....................................................    4.
Klima na Plánsku před sto lety (Klimatické tabulky 1886-1892) ...........    4.
Schůdnost cest v okolí podle válečné mapy před 220 lety .................    5.
Lázně Kynžvart a folklor ................................................    5.
Poslední příležitost k osídlení (1948) ..................................    5.
Objev druhého hřbitova v Boněnově a dalších památek .....................    5.
Co znamenají fachwerkové obrazce (na starých vesnických staveních) ......    5.
Používaná řeč na Tepelsku v minulosti ...................................    6.
Tepelská přísloví (Franz Klement) .......................................    6.
Zachráněn nebo odepsán ? ................................................    6.
Cenná vlastivědná publikace z Tachovska .................................    6.
Mapka c.k. okresního hejtmanství Teplá - soudní okres Teplá (1880) ......    6.
Mapka c.k. okresního hejtmanství Teplá - soudní okres Bezdružice (1880) .    6.
Dík za aktivitu plánských nadšenců ......................................    8.
Různé ohlasy z letošních HAMELIK ........................................    8.
Říjnová výstava z historie hornictví v Drmoulu ..........................    9.
Ještě z výstavy hornictví v Drmoulu .....................................    9.
Zaniklé město v sousedství Plané ........................................    9.
Jak to bylo roku 1945 s uranem mezi ČSR a SSSR ..........................    9.
Ještě z Boněnova ........................................................    9.
Města Karlovarského kraje (+ Tachov) k 1.1.2001 (porovnání s rokem 1900).    9.
Ze vzpomínek pamětníka na těžbu na Kladské ..............................   10.
   
4) SLAVNÍ HOSTÉ
  ************
Hostem v Mariánských Lázních ............................................    3.
Starý pán v hnědém haveloku a s futrálem pod paždí ......................    3.
Pět pamětních desek v demolovaném areálu Arnika .........................    3.
Pamětní deska Nikolaje Vasiljeviče Gogola na zaniklém domě Krym v městě .    3.
200 let od narození Josefa Františka Smetany ............................    4.
Eduard VII, jak ho neznáme ..............................................    4.
Báseň Památce preláta Karla Reitenbergera -Josef František Smetana 1857 .    4.
Jubileum 200 let J.Fr.Smetana-Mikulášský hřbitov v Plzni-jeho hrob ......    4.
Josef František Smetana (1801-1891) lidumil a učitel národa .............    4.
Autoři české hymny a Mariánské Lázně ....................................    6.
Nerudův smích nad lázněmi ...............................................    6.
   
5) ARCHEOLOGIE A VÝZKUM VESNIC
  ***************************
Hradčín (Nové terénní objevy u Michalových Hor) .........................    4.
Zaniklý Boněnov a jeho hrad (Terénní pátrání u Boněnova) ................    4.
Nález trosek letadla z června 2001 ve Sklářích ..........................    5.
Hrad Kynžvart - Objev plošiny se známkami osídlení a výrobní činnosti ...    8.
Skelné Hutě (Glashütten) ................................................    8.
Zaniklá vesnice Cech svatého Víta .......................................    9.
Cech na Vojenské josefínské mapě 1782 ...................................    9.
Plánek Cechu svatého Víta s blízkým okolím ..............................    9.
Páteříkové hutě .........................................................   10.
Plánek míst nálezů středověkých předmětů v okolí hradu Kynžvart .........   10.
Soupis nálezů z Mýtní louky - hrad Kynžvart .............................   10.
Nálezy železných předmětů na Starých Šancích ............................   10.
Soupis nálezů z Mýtní louky - hrad Kynžvart - kolekce č.2 ...............   10.

6) ŠEDESÁT ZAJÍMAVOSTÍ OD MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
  ****************************************
 1.Vzácný nápis v Mariánských Lázních ...................................    7.
 2.Jakou mají Mariánské Lázně zeměpisnou polohu ? .......................    7.
 3.V jaké nadmořská výšce leží ? ........................................    7.
 4.Jaké jsou okolní vrchy a pohoří ? ....................................    7.
 5.Jaká je teplota, deště, vítr a sluneční svit v Mariánských Lázních ? .    7.
 6.Odkdy se u nás pravidelně zaznamenává počasí ? .......................    7.
 7.Průměrné měsíční hodnoty teplot, oblačnosti a srážek v ML 1901-1950 ..    7.
  Jak je to s letním časem ? ...........................................    7.
 8.Kdy byly ve 20.století v Mariánských Lázních největší mrazy ? ........    7.
 9.Kolik obyvatel měly Mar.Lázně na počátku 20.století ? A kolik Praha ?.    7.
10.Mariánské Lázně a jejich roky s osmičkou na konci ....................    7.
11.Která listina byla psána jako první v češtině ? ......................    7.
12.Která stavba je považována za největší starožitnost v ML a ve světě ?.    7.
13.Gubernát z Chotěšova - první Nehrův vyléčený .........................    7.
14.Jaké tituly mívali doktoři v 19.století ? ............................    7.
15.Zvláštní závěť .......................................................    7.
16.Existoval zámořský parník jména Marienbad (Mariánské Lázně) ? ........    7.
17.Mariánské Lázně a Berlín .............................................    7.
18.Lázně Jih ? ..........................................................    7.
19.Kdy vyjel první vlak v Mariánských Lázních ? .........................    7.
20.Který tunel v okolí Mariánských Lázní je nejdelší ? ..................    7.
21.Zřícení tunelu u Staré Vody ..........................................    7.
22.Erb na domě ..........................................................    7.
23.Jak je to s našimi kiny ? ............................................    7.
24.Kdo z ML se zúčastnil Olymp.her? Kdo je nejznámější zdejší atlet ? ...    7.
25.Kde se ve světě uskutečnilo 1.vysílání černobílé a barevné televize? .    7.
26.Proč se říkalo mít máslo na hlavě a proč Drží to jak Babice ? ........    7.
27.Co víme o mariánskolázeňském staviteli jménem Karel Gut ? ............    7.
28.Kde lze vidět největší jelení paroží na světě a jak je velké ? .......    7.
29.Záhada parkoviště proti spořitelně ...................................    7.
30.Největší český koberec a koberce v Mariánských Lázních ...............    7.
31.Hromadný vrah na hájence Schober .....................................    7.
32.Kdy se u nás uskutečnil poslední souboj ? ............................    7.
33.Který rybník na Mariánskolázeňsku je nejznámější ? ...................    7.
34.Nosítka, fiakry a drožky .............................................    7.
35.Pověst o původu Koňské kyselky .......................................    7.
36.Jaké jsou nejstarší zprávy o zatmění Slunce a Měsíce ? ...............    7.
37.Jak daleko doskočí blecha ? ..........................................    7.
38.Kolikátá byla v Čechách mariánskolázeňská tramvaj ? ..................    7.
39.Co je to chronogram ..................................................    7.
40.Blíží se 500 let Dlouhé stoky na Kladské .............................    7.
41.Který obraz je největší ? ............................................    7.
42.Kdy byla poprvé pozorována v Mariánských Lázních Halleyova kometa ? ..    7.
43.Kdo byli černoší z Čech ? ............................................    7.
44.Vzácné tisíciletí od mučednické smrti ................................    7.
45.Co je to narcismus ? .................................................    7.
46.Osvobození Plzně v květnu 1945 .......................................    7.
47.Odkdy se objevují u nás brambory a odkud pocházejí ? .................    7.
48.Úspěšný mariánskolázeňský lékař Heidler povýšen na šlechtice .........    7.
49.Proč se Německu říkalo Třetí říše ? ..................................    7.
50.Na jakou vzdálenost dostřelily starověké luky ? ......................    7.
51.Kde žijí nejmenší a největší lidé ? ..................................    7.
52.Kolik vážil nejtěžší a měřil nejvyšší člověk na světě ? ..............    7.
53.Kdo a kdy založil organizaci Červený kříž ? ..........................    7.
54.K čemu se používalo v kuchyni ságo ? .................................    7.
55.Vodní výtah v domě Javorina ..........................................    7.
56.Odkazy na zajímavou knížku 1O6x Mariánské Lázně ......................    7.
57.Proč má náš český lev ve znaku dva ocasy ? ...........................    7.
58.Měly Mariánské Lázně zoologickou zahradu ? ...........................    7.
59.Kdy a jak vznikla Česká beseda ? .....................................    7.
60.Jaká je nejvyšší stavba v Mariánských Lázních ........................    7.
Příběh jednoho mrakodrapu. Stále výš a výš ..............................    7.
Zaniklé komíny v Mariánských Lázních ....................................    7.

7) RŮZNÉ
  *****
Jak hovořili a psali Staročeši - naši dávné předkové ....................    2.
Blížící se 56.výročí Plzně osvobození americkou armádou .................    3.
Hamelika na internetu ...................................................    6.
Hamelika se představuje .................................................    6.
Nová německá publikace o rakouských lázních .............................    9.
Odběratelé Hamelik před 15 lety - vlast.kroužek KaSS v ML 1984-1986 .....   10.